page_banner

ALB

  • ALB Micro-Albumin Rapid Test Device/proužek (moč)

    ALB Micro-Albumin Rapid Test Device/proužek (moč)

    Přetrvávající výskyt malých množství albuminu (mikroalbuminurie) v moči by mohl být prvním indikátorem renální dysfunkce.U osob s diabetem může být pozitivní výsledek prvním indikátorem diabetické nefropatie.Bez zahájení terapie se množství uvolněného albuminu zvýší (makroalbuminurie) a dojde k renální insuficienci.V případě diabetu 2. typu je zvláště důležitá včasná diagnostika a terapie diabetické nefropatie.Kromě renální dysfunkce se mohou objevit kardiovaskulární rizika.Za normálních fyziologických podmínek jsou malá množství albuminu glomerulárně filtrována a tubulární reabsorbována.Vypuzení 20 μg/ml až 200 μg/ml je charakterizováno jako mikroalbuminurie.Kromě renálních dysfunkcí může být albuminurie způsobena fyzickým tréninkem, infekcemi močových cest, hypertenzí, srdeční insuficiencí a chirurgickým zákrokem.Pokud se množství albuminu po vymizení těchto faktorů sníží, je přechodná albuminurie bez patologického důvodu.