page_banner

Příbalový leták pro rychlé testovací zařízení Chlamydia

Příbalový leták pro rychlé testovací zařízení Chlamydia

Chlamydia Rapid Test Device je rychlá chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci Chlamydia trachomatis v klinických vzorcích, která pomáhá při diagnostice chlamydiové infekce.


Detail produktu

Štítky produktu

Zásada

Jedná se o kvalitativní, laterální průtokový imunotest pro detekci chlamydiového antigenu z klinických vzorků.V tomto testu se na oblast testovací linie proužku nanese protilátka specifická k antigenu Chlamydia.Během testování reaguje extrahovaný roztok antigenu s protilátkou proti chlamydiím, která je nanesena na částicích.Směs migruje nahoru, aby reagovala s protilátkou proti chlamydiím na membráně a vytvořila červenou čáru v testovací oblasti.

Opatření

Před provedením testu si prosím přečtěte všechny informace v tomto příbalovém letáku.

● Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
● Nejezte, nepijte ani nekuřte v oblasti, kde se manipuluje se vzorky a soupravami.
● Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens.Během celého postupu dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
● Při analýze vzorků používejte ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochranu očí.
● Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.
● K odběru endocervikálních vzorků používejte pouze sterilní tampony.
● Tindazolové vaginální šumivé tablety a Confort pesary s negativními vzorky mohou způsobit velmi slabý interferenční efekt.

Návod k použití

Před testováním nechte testovací zařízení, vzorek, činidla a/nebo kontroly dosáhnout pokojové teploty (15‐ 30 C).

1. Vyjměte testovací zařízení z uzavřeného fóliového sáčku a použijte jej co nejdříve.Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test provede ihned po otevření fóliového sáčku.

2. Extrahujte chlamydiový antigen:
Pro ženské cervikální nebo mužské uretrální výtěry:
Držte lahvičku s reagentem A svisle a přidejte 4 plné kapky činidla A (přibližně 280 µl) do extrakční zkumavky (viz obrázek ①).Činidlo A je bezbarvé.Okamžitě vložte tampon, stlačte dno zkumavky a otočte tamponem 15krát.Necháme 2 minuty odstát.(Viz obrázek ②)

Držte lahvičku s reagentem B svisle a přidejte 4 plné kapky činidla B (přibližně 240 ul) do extrakční zkumavky.(Viz obrázek ③) Činidlo B je světle žluté.Roztok se zakalí.Stiskněte dno zkumavky a otáčejte tamponem 15krát, dokud se roztok nezmění na čirou barvu se slabě zeleným nebo modrým nádechem.Pokud je tampon krvavý, barva se změní na žlutou nebo hnědou.Nechte 1 minutu odstát.(Viz obrázek ④)

Přitlačte tampón ke straně zkumavky a vytáhněte tampón za současného mačkání zkumavky.(Viz obrázek ⑤). Uchovávejte ve zkumavce co nejvíce tekutiny.Nasaďte špičku kapátka na horní část extrakční trubice.(Viz obrázek ⑥)

Pro mužské vzorky moči:
Držte lahvičku s reagentem B svisle a přidejte 4 plné kapky činidla B (přibližně 240 ul) do pelety moči v centrifugační zkumavce, poté zkumavku důkladně protřepejte, dokud není suspenze homogenní.

Přeneste všechen roztok v centrifugační zkumavce do extrakční zkumavky.Nechte 1 minutu odstát.

Držte lahvičku s reagentem A ve svislé poloze a přidejte 4 plné kapky činidla A (přibližně 280 µl), poté přidejte do extrakční zkumavky.Roztok promíchejte na vortexu nebo poklepáním na dno zkumavky.Necháme 2 minuty odstát.

Nasaďte špičku kapátka na horní část extrakční trubice.
3. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.Přidejte 3 plné kapky extrahovaného roztoku (přibližně 100 µl) do jamky na vzorek (S) testovacího zařízení a poté spusťte časovač.Zabraňte zachycení vzduchových bublin v jamce na vzorek (S).

4. Počkejte, až se objeví červená čára (čáry).Výsledek odečtěte po 10 minutách.Po 20 minutách výsledek neodečtěte.

asveb
vavbeb

POZITIVNÍ VÝSLEDEK:
* Barevný pruh se objeví v oblasti kontrolního pruhu (C) a jiný barevný pruh se objeví v oblasti pruhu T.

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK:
V oblasti kontrolního proužku (C) se objeví jeden barevný proužek.V oblasti testovacího proužku (T) se neobjeví žádný pruh.

NEPLATNÝ VÝSLEDEK:
Kontrolní pás se nezobrazuje.Výsledky jakéhokoli testu, který nevytvořil kontrolní proužek ve specifikované době odečítání, musí být vyřazeny.Zkontrolujte prosím postup a opakujte s novým testem.Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte sadu používat a kontaktujte místního distributora.
*POZNÁMKA: Intenzita červené barvy v oblasti testovací linie (T) se může lišit v závislosti na koncentraci chlamydiového antigenu přítomného ve vzorku.Proto by měl být jakýkoli odstín červené v testovací oblasti (T) považován za pozitivní.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji

    ProduktKategorie