page_banner

COVID-19 Ag

  • Rychlotestovací zařízení COVID-19 Ag

    Rychlotestovací zařízení COVID-19 Ag

    Rychlý test antigenu SARS-COV-2 je rychlý vizuální imunotest pro kvalitativní, předpokládanou detekci antigenů COVID-19 z výtěrů z krku a výtěrů z nosohltanu.

    Je určen k použití profesionály jako test a poskytuje předběžný výsledek testu, který pomáhá při diagnostice infekce novým koronavirem.

    Jakákoli interpretace nebo použití tohoto předběžného výsledku testu se musí také opírat o další klinické nálezy a také o odborný úsudek poskytovatelů zdravotní péče.Měly by být zváženy alternativní zkušební metody k potvrzení výsledku zkoušky získané touto zkouškou.