page_banner

Rychlotestovací zařízení COVID-19 IgG/IgM

Rychlotestovací zařízení COVID-19 IgG/IgM


Detail produktu

Štítky produktu

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Rychlý test COVID-19 IgG/IgM je laterální průtokový imunotest pro současnou detekci a diferenciaci IgG anti-COVID-19 viru a IgM anti-COVID-19 viru v lidské plné krvi, séru nebo plazmě.Je určen k použití odborníky jako screeningový test a jako pomůcka při diagnostice infekce viry COVID-19.Jakýkoli reaktivní vzorek s rychlým testem COVID-19 IgG/IgM musí být potvrzen alternativními testovacími metodami.

ZÁSADA

Rychlý test COVID-19 IgG/IgM (celá krev/sérum/plazma) je kvalitativní membránový imunotest pro detekci protilátek COVID-19 v plné krvi, séru nebo plazmě.Tento test se skládá ze dvou složek, složky IgG a složky IgM.V testovací oblasti jsou potaženy anti-lidské IgM a IgG.Během testování vzorek reaguje s částicemi potaženými antigenem COVID-19 v testovacím proužku.Směs poté migruje vzhůru po membráně chromatograficky kapilárním působením a reaguje s antihumánním IgM nebo IgG v oblasti testovací linie.Pokud vzorek obsahuje protilátky IgM nebo IgG proti COVID-19, objeví se v oblasti testovací linie barevná linie. Pokud tedy vzorek obsahuje protilátky COVID-19 IgM, objeví se barevná linie v oblasti testovací linie M. Pokud vzorek obsahuje Protilátky COVID-19 IgG, v testovací oblasti G se objeví barevná čára.Pokud vzorek neobsahuje protilátky COVID-19, neobjeví se žádná barevná čára v žádné z oblastí testovací čáry, což znamená negativní výsledek.Aby sloužila jako kontrola postupu, v oblasti kontrolní čáry se vždy objeví barevná čára, která značí, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k nasávání membrány.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Značka

Funworld

Osvědčení

CE

Vzorek

Plná krev/sérum/plazma

Balíček

25 t

Čas na čtení

15 minut

Obsah

kazeta , vyrovnávací paměť ,Jednorázové pipety,Příbalový leták

Úložný prostor

2-30

Skladovatelnost

2 roky

POSTUP TESTU

Přiveďte vzorek a testovací komponenty na pokojovou teplotu, před analýzou vzorek po rozmrazení dobře promíchejte. Umístěte testovací zařízení na čistý rovný povrch.
Pro kapilární vzorek plné krve:
Použití kapilární zkumavky: Naplňte kapiláru a přeneste přibližně 10 µl (nebo 1 kapku) vzorku plné krve z prstu do jamky na vzorek (S) testovacího zařízení, poté přidejte 1 kapku (asi 30 µL) roztoku na ředění vzorku do vzorku studna.
Pro vzorek plné krve:
Naplňte kapátko vzorkem a poté přeneste 1 kapku (asi 10 µl) vzorku do jamky na vzorek.Ujistěte se, že v něm nejsou žádné vzduchové bubliny. Potom ihned přeneste 1 kapku (asi 30 µL) ředění vzorku do jamky na vzorek.
Pro vzorek plazmy/séra:
Naplňte kapátko vzorkem a poté přeneste 10 µl vzorku do jamky na vzorek.Ujistěte se, že nejsou žádné vzduchové bubliny.Poté ihned přeneste 1 kapku (asi 30 µl) ředícího roztoku vzorku do jamky na vzorek.
Nastavte časovač. Odečtěte výsledek po 15 minutách.Nečtěte výsledek po 30 minutách.Aby nedošlo k záměně, po interpretaci výsledku testovací zařízení zlikvidujte.

IgM IgG

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
• Nejezte, nepijte ani nekuřte v oblasti, kde se manipuluje se vzorky nebo soupravami.
• Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens.Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
• Při odběru vzorků používejte ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochranu očí
je testován.
• Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji

    ProduktKategorie