page_banner

Trh testování HPV

Trh testování HPV

Detekce HPV je jedním z nejpoužívanějších klinických produktů v oblasti molekulární diagnostiky a je to dobrý projekt pro výrobce, agenty a nemocnice, jak vydělat peníze.
Z regulačního hlediska mají dva čínské screeningy rakoviny od roku 2009 přímé požadavky na objem detekce a pokrytí.V červenci WHO vydala nejnovější směrnice pro screening rakoviny děložního čípku, v nichž se uvádí, že ženy by měly zahájit screening ve věku 30 let a HPV je první volbou.Primární screening DNA, screening každých 5-10 let.
Z technického hlediska je PCR, hybridizace, sekvenování, hmotnostní spektrometrie a microarray poměrně málo.Rozmanitost technologií vytváří rozmanitost detekčních platforem.
Z produktového hlediska produkty pro detekci HPV DNA prošly změnami od žádné typizace, částečné typizace (16/18), rozšířené typizace (16/18/45/31 atd.) k typizaci a kvantifikaci;když mezinárodní značky Při zdůrazňování kritéria cutoff value dominuje přímá plná typizace domácích výrobců.
Základem toho všeho je jasný klinický význam: perzistující infekce vysoce rizikovým HPV virem je hlavním viníkem vzniku rakoviny děložního čípku, rakoviny, které lze včas předcházet a očekává se, že bude odstraněna.
Snažíme se také aplikovat nové technologie, abychom vstoupili do této oblasti a naše produkty budou brzy k dispozici.


Čas odeslání: září 01-2022