page_banner

S. tyfus/S.Rychlé testovací zařízení Para typhi Ag

S. tyfus/S.Rychlé testovací zařízení Para typhi Ag

S. tyfus/S.Para typhi Ag Rapid Test Device (Feces) je laterální průtokový imunotest pro současnou detekci a diferenciaci Salmonella typhi a Salmonella P. Tyfus ve stolici.


Detail produktu

Štítky produktu

Zásada

S. tyfus/S.Para typhi Ag Rapid Test Device (Feces) je laterální průtoková chromatografická imunoanalýza.Testovací kazeta se skládá z: 1) vínově zbarvené konjugované podložky obsahující S. tyfus/S.Protilátka Para typhi konjugovaná s koloidním zlatem, 2) proužek s nitrocelulózovou membránou obsahující dva testovací proužky (proužky S. tyfus/S. Para typhi) a kontrolní proužek (proužek C).Pás S. tyfu je předem potažen monoklonálním anti-S. tyfovým pro detekci Ag S. tyfu, pás S. Para typhi je předem potažen reagenciemi pro detekci S. Para typhi Ag a pás C je předem potažen kozím anti-myším IgG.

Když se do jamky na vzorek v kazetě nadávkuje adekvátní objem testovacího vzorku, testovací vzorek migruje kapilárním působením přes testovací kazetu.Ag S. tyfus, pokud je přítomen ve vzorku pacienta, se naváže na konjugáty Ab S. tyfus.Imunokomplex je poté zachycen na membráně předem potaženou protilátkou proti S. tyfu, čímž se vytvoří vínově zbarvený pruh S. tyfu, což indikuje pozitivní výsledek testu na S. tyfus.

S. Para typhi Ag, pokud je přítomen ve vzorku pacienta, se naváže na konjugáty Ab S. Para typhi.Imunokomplex je poté zachycen předem potaženou S. Para typhi Ab na membráně, čímž se vytvoří vínově zbarvený pruh S. Para typhi Ab, indikující pozitivní výsledek testu na Ab S. Para typhi.Absence jakýchkoli testovacích proužků naznačuje negativní výsledek.Test obsahuje vnitřní kontrolu (proužek C), který by měl vykazovat vínově zbarvený proužek imunokomplexu kozího anti-myšího IgG/myšího IgG-zlatého konjugátu bez ohledu na vývoj barvy na kterémkoli z testovacích proužků.

V opačném případě je výsledek testu neplatný a vzorek musí být znovu testován jiným zařízením.

Postup testu

Před použitím vytemperujte testy, vzorky, pufr a/nebo kontroly na pokojovou teplotu (15-30°C).

1. Odběr vzorků a předúprava:
1) Odšroubujte a vyjměte aplikátor zkumavky na ředění.Dávejte pozor, abyste roztok z tuby nevylili nebo nevystříkli.Odeberte vzorky vložením aplikační tyčinky do min
3 různá místa výkalů.
2) Umístěte aplikátor zpět do tuby a pevně zašroubujte uzávěr.Dávejte pozor, abyste nezlomili špičku zkumavky na ředění.
3) Zkumavku na odběr vzorků důkladně protřepejte, aby se vzorek a extrakční pufr promíchaly.Vzorky připravené ve zkumavce na vzorky mohou být skladovány po dobu 6 měsíců při -20°C, pokud nejsou testovány do 1 hodiny po přípravě.

2. Testování
1) Vyjměte test z jeho uzavřeného obalu a položte jej na čistý, rovný povrch.Označte test identifikací pacienta nebo kontroly.Pro dosažení nejlepšího výsledku by měl být test proveden do jedné hodiny.
2) Pomocí kousku hedvábného papíru odstraňte špičku zkumavky na ředění.Držte zkumavku svisle a nakapejte 3 kapky roztoku do jamky na vzorek (S) testovacího zařízení.
Vyhněte se zachycení vzduchových bublin v jamce na vzorek (S) a nepouštějte žádný roztok do pozorovacího okénka.
Jakmile test začne fungovat, uvidíte, jak se barva přes membránu pohybuje.
3. Počkejte, až se objeví barevné proužky.Výsledek by měl být odečten po 10 minutách.Neinterpretujte výsledek po 20 minutách.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji